+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Fiscaal strafrecht

Particulieren en ondernemingen hebben met een veelheid aan belastingwetten te maken. Het Nederlandse belastingrecht is de afgelopen decennia niet alleen steeds uitgebreider maar ook ingewikkelder geworden. Op ieder fiscaal deelterrein, van accijns tot zelfstandigenaftrek, kan een belastingplichtige geconfronteerd worden met problemen en kunnen verschillen van inzicht – en geschillen – met de Belastingdienst ontstaan.

Soms zijn die problemen zo groot dat de overheid het fiscale strafrecht inzet. Dat gebeurt in beginsel wanneer de Belastingdienst van mening is dat de belastingplichtige ‘opzet’ heeft gehad op het doen van een onjuiste aangifte.

De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is de voornaamste bron van fiscale strafbepalingen en (bijzondere) regels van strafvordering, en bestrijkt alle van overheidswege door de Belastingdienst geheven belastingen. Ook de Algemene Douanewet bevat strafbepalingen.

De fiscale strafbaarstellingen uit de AWR wijken af van de ‘gewone’ strafbepalingen uit het Wetboek van strafrecht, doordat het bereik ervan bepaald wordt door de verplichtingen die te vinden zijn in de onderliggende fiscale wetten. Deze zogeheten ‘gelede normstelling’ komt niet alleen in het fiscale strafrecht voor, maar ook elders in het ordeningsrecht zien we dit terug, bijvoorbeeld in het economische en milieustrafrecht.

Door die sterke band tussen het inhoudelijke belastingrecht en het fiscale strafrecht is sprake van een specialisme waar veel strafrechtadvocaten voor terugschrikken. Summit advocaten kan u of uw onderneming ook op het specialistische terrein van het fiscale strafrecht bijstaan.

Die bijstand kan hard nodig zijn als de FIOD ongevraagd voor de deur staat. Wat zijn uw rechten en plichten bij een inval? Bent u verplicht om mee te werken? Wij kunnen u met raad en daad terzijde staan in een dergelijk noodgeval. Als u ‘uitgenodigd’ wordt voor een verhoor door de FIOD of Douane op een bepaalde datum, en er dus minder tijdsdruk is dan bij een plotselinge doorzoeking, kunnen wij u natuurlijk ook bijstaan, bijvoorbeeld door het geven van een goede voorbereiding op uw verhoor.

Wat Summit advocaten niet doet, is het geven van (belasting-)advies over uw aangifte. Bij een strafrechtelijk conflict met Belastingdienst of FIOD werken we natuurlijk wel samen met uw (vaste) belastingadviseur of boekhouder.

Wij kunnen u helpen

Indien u juridische hulp nodig heeft kunt u één van onze advocaten benaderen om u bij te staan. Of bel direct met ons kantoor.

Bel: +31(0)70-205 73 90

info@summitadvocaten.nl Ma – Zo  24/7