+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Kort geding

In het Wetboek van strafvordering is precies geregeld welke strafrechtelijke procedures door een verdachte of belanghebbende ingezet kunnen worden. Een kleine greep uit die procedures: na veroordeling door de rechtbank kan een verdachte hoger beroep instellen bij het gerechtshof, na hoger beroep kan cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld worden, na inbeslagneming kan een klaagschrift ingediend worden, en na vrijspraak kan een verzoekschrift ingediend worden om vergoeding van advocaatkosten te krijgen.

De praktijk is echter oneindig veel gevarieerder dan de wetgever ooit heeft kunnen voorzien. Wat als het Wetboek van strafvordering geen ‘rechtsingang’ biedt en u toch op korte termijn iets gedaan wil krijgen van het Openbaar Ministerie, of van een ander bij de strafrechtspleging betrokken onderdeel van de overheid? Het omgekeerde kan ook: u wilt juist verhinderen dat het Openbaar Ministerie bepaalde handelingen uitvoert.

Bijvoorbeeld: u bent gedetineerd en de directie van de penitentiaire inrichting weigert om u toestemming te geven om de begrafenis van een familielid bij te wonen. Of: het CJIB weigert om tot een betalingsregeling te komen en er dreigt ‘vervangende hechtenis’. Of: er moet in uw strafzaak op korte termijn een getuige gehoord worden (bijvoorbeeld als de getuige op sterven ligt of Nederland dreigt te verlaten), maar Openbaar Ministerie of rechter-commissaris maken geen aanstalten om te gaan verhoren. 

In dergelijke gevallen kan een (civiel) kort geding tegen de Staat uitkomst bieden. De mogelijkheid tot het voeren van een kort geding staat open als er in een concreet geval geen effectieve en met voldoende waarborgen omklede strafrechtelijke rechtsgang bestaat en ook als er wel in zo’n rechtsgang is voorzien, maar het te lang zou duren voordat de strafrechter een beslissing zou nemen.

Vaak kan het opnemen van contact met de Landsadvocaat (die namens de Staat optreedt in kort geding) al uitkomst bieden om beweging te krijgen in uw zaak. Ook bij het voeren van dergelijk overleg kan Summit advocaten u bijstaan. En mocht het nodig zijn, dan dagvaarden we de Staat in kort geding om het door u gewenste resultaat op zo kort mogelijke termijn te bereiken.

Wij kunnen u helpen

Indien u juridische hulp nodig heeft kunt u één van onze advocaten benaderen om u bij te staan. Of bel direct met ons kantoor.

Bel: +31(0)70-205 73 90

info@summitadvocaten.nl Ma – Zo  24/7