+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Internationaal Strafrecht

Het internationale strafrecht omvat een brede verzameling van verschillende samenwerkingsvormen tussen staten onderling en met internationale corporaties en instanties. Het meest bekend en het meest voorkomend zijn uitleveringszaken (tussen Europese Staten ‘overlevering’ genoemd), verzoeken tot rechtshulp (van afluisteren en observatie- of infiltratieoperaties tot doorzoekingen, inbeslagnames en het horen van personen) en overdracht van strafvervolging en executie van vonnissen.

De mogelijkheden tot juridische bijstand in dergelijke zaken zijn relatief beperkt. Omdat het vrijwel steeds gaat om procedures die inhoudelijk in het buitenland worden (of al zijn) gevoerd, stuiten veel verweren af op het argument dat deze in dat andere land (hadden) moeten worden aangevoerd. Intussen kunnen vooral uit- en overleveringszaken wel zeer ingrijpende gevolgen hebben.

Een grondige kennis van de toepasselijke wetten en verdragen is essentieel om in zulke procedures de best mogelijke bijstand te leveren. Samenwerking met buitenlandse collega’s kan evenzeer van groot belang zijn. Summit advocaten beschikt over die kennis en heeft – onder meer via de European Bar Association (de ECBA) – een vrij extensief netwerk in diverse landen. 

Wij kunnen u helpen

Indien u juridische hulp nodig heeft kunt u één van onze advocaten benaderen om u bij te staan. Of bel direct met ons kantoor.

Bel: +31(0)70-205 73 90

info@summitadvocaten.nl Ma – Zo  24/7