+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Medisch straf- en tuchtrecht

Huisartsen, specialisten, verplegend personeel, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere BIG-geregistreerde personen kunnen in de uitoefening van hun beroep onverhoopt te maken krijgen met het strafrecht. Deze interventie van het strafrecht in de medische sector wordt ‘medisch strafrecht’ genoemd. Hierbij moet worden gedacht aan medisch vermeend foutief handelen (verkeerde diagnose, voorschrijven verkeerde medicatie, ‘ongelukken’ op de werkvloer, niet lege-artis uitvoeren van ingrepen, etc.) met – in sommige gevallen – ernstige gevolgen voor patiënten. Een dergelijke situatie kan betekenen dat een medicus zich niet alleen voor de tuchtrechter, maar ook voor de strafrechter dient te verantwoorden.  

Ieder arrondissementsparket beschikt over een officier van justitie die deze medische strafzaken behandelt en er is zelfs een afdeling van het Openbaar Ministerie dat zich helemaal heeft toegelegd op medische strafzaken. Dit betreft het Expertisecentrum Medische Zaken te Rotterdam.

De impact van een strafrechtelijk onderzoek naast een gang naar de tuchtrechter is doorgaans groot. Ook spelen ingewikkelde kwesties als de geheimhoudingsplicht en het verschoningrecht een belangrijke rol in dergelijke procedures. Het is daarom van belang om tijdig een advocaat in de arm te nemen. Summit advocaten heeft ruime ervaring met en expertise in medische strafzaken.

Bijkomend voordeel is dat Summit advocaten ook uw belangen in de tuchtzaak ten overstaan van het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan behartigen. U hoeft dus niet twee verschillende advocaten(kantoren) in de arm te nemen in het geval u zich zowel voor de straf- als tuchtrechter dient te verantwoorden. Ook indien u enkel in een tuchtprocedure wordt betrokken, bent u bij ons aan het goede adres. Summit advocaten levert hoogwaardige bijstand in beide procedures.

Wij kunnen u helpen

Indien u juridische hulp nodig heeft kunt u één van onze advocaten benaderen om u bij te staan. Of bel direct met ons kantoor.

Bel: +31(0)70-205 73 90

info@summitadvocaten.nl Ma – Zo  24/7