+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Publicaties

 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793 (overzichtsarrest vordering benadeelde partij). In NbSr2019/200
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 23 april 2019, ECLI:NL:2019:660. In NbSr 2019/159
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij Rb Amsterdam, 2 oktober 2017 (en 30 januari 2018). In NbSr 2018/91, 92 en 93
 • C.W. Noorduyn , Annotatie bij HR 4 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:581. In NbSr 2017/168
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222. In: NbSr Geannoteerd, 2016/78
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 24 november 2015, ECLI:NL:2015:2502 en HR 24 november 2015, ECLI:NL:2015:2504. In: NbSr Geannoteerd, 2016/12 en 13
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij Rb. Amsterdam, 12 november 2014 en Rb. Limburg, 14 november 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9865. In: NbSr Geannoteerd, 2015, 2-3 (38 en 46).
 • C.W. Noorduyn, ‘Ne bis in idem’ nu ook een beginsel van ongeschreven recht, NJB, 29 mei 2015, afl. 21, p. 1424-1425
 • C.W. Noorduyn, Ne bis in idem na een tuchtrechtelijke veroordeling? In: Sporen in het strafrecht, liber amicorum Jan Sjöcrona, Deventer 2014 (p. 241-252).
 • C.W. Noorduyn en L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel II, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2014
 • C.W. Noorduyn en L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel I, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2013
 • C.W. Noorduyn en T.J. Kelder, Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter! In: Nederlands Juristenblad, 22 maart 2013, p. 751-752
 • T.J. Kelder en C.W. Noorduyn, commentaar op de artt. 241c en 445-448 (hoger beroep en cassatie tegen beschikkingen) en 453-455 (intrekking en afstand van rechtsmiddelen) en 456 (cassatie in het belang der wet) in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag: SDU Uitgevers
 • C.W. Noorduyn en A.C. van der Pluijm, Wegenverkeerswet 1994 : Gedragsregels (79), in SDU Commentaar Strafrecht, Den Haag: SDU Uitgevers
 • B.C.W. van Eijck en C.W. Noorduyn, Kroniek Rechtspraak Strafrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, afl. 4-2012, p. 329-338
 • C.W. Noorduyn en F.B.W. Groendijk, Het niet-vernietigen van geheimhoudersgesprekken: de balans opgemaakt, Strafblad, juli 2011 afl. 3
 • C.W. Noorduyn, Life is life in the Netherlands, IBA Criminal Law News Letter, september 2008, p. 12 – 15
 • A.J.M. de Swart en C.W. Noorduyn, Amerikaanse les in strafpleiten, Advocatenblad 2008, nr. 13, p. 552-554
 • C.W. Noorduyn en J.M. Sjöcrona, Ambtshalve cassatie in strafzaken en de kwaliteit van de advocaat, Advocatenblad 2008, nr. 8, p. 320-323
 • C.W. Noorduyn, Levenslang, gratie en art. 5 lid 4 EVRM, Strafblad, aflevering 3, 29 juni 2007, p. 217-225
 • J.M. Sjöcrona, W.J. Koops en C.W. Noorduyn,
  Verschoningsrecht in de praktijk ingeperkt, Advocatenblad 2006, nr. 3, p. 115 – 117