+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Publicaties

 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793 (overzichtsarrest vordering benadeelde partij). In NbSr2019/200
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 23 april 2019, ECLI:NL:2019:660. In NbSr 2019/159
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij Rb Amsterdam, 2 oktober 2017 (en 30 januari 2018). In NbSr 2018/91, 92 en 93
 • C.W. Noorduyn , Annotatie bij HR 4 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:581. In NbSr 2017/168
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222. In: NbSr Geannoteerd, 2016/78
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 24 november 2015, ECLI:NL:2015:2502 en HR 24 november 2015, ECLI:NL:2015:2504. In: NbSr Geannoteerd, 2016/12 en 13
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij Rb. Amsterdam, 12 november 2014 en Rb. Limburg, 14 november 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9865. In: NbSr Geannoteerd, 2015, 2-3 (38 en 46).
 • C.W. Noorduyn, ‘Ne bis in idem’ nu ook een beginsel van ongeschreven recht, NJB, 29 mei 2015, afl. 21, p. 1424-1425
 • C.W. Noorduyn, Ne bis in idem na een tuchtrechtelijke veroordeling? In: Sporen in het strafrecht, liber amicorum Jan Sjöcrona, Deventer 2014 (p. 241-252).
 • C.W. Noorduyn en L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel II, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2014
 • C.W. Noorduyn en L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel I, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2013
 • C.W. Noorduyn en T.J. Kelder, Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter! In: Nederlands Juristenblad, 22 maart 2013, p. 751-752
 • T.J. Kelder en C.W. Noorduyn, commentaar op de artt. 241c en 445-448 (hoger beroep en cassatie tegen beschikkingen) en 453-455 (intrekking en afstand van rechtsmiddelen) en 456 (cassatie in het belang der wet) in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag: SDU Uitgevers
 • C.W. Noorduyn en A.C. van der Pluijm, Wegenverkeerswet 1994 : Gedragsregels (79), in SDU Commentaar Strafrecht, Den Haag: SDU Uitgevers
 • B.C.W. van Eijck en C.W. Noorduyn, Kroniek Rechtspraak Strafrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, afl. 4-2012, p. 329-338
 • C.W. Noorduyn en F.B.W. Groendijk, Het niet-vernietigen van geheimhoudersgesprekken: de balans opgemaakt, Strafblad, juli 2011 afl. 3
 • C.W. Noorduyn, Life is life in the Netherlands, IBA Criminal Law News Letter, september 2008, p. 12 – 15
 • A.J.M. de Swart en C.W. Noorduyn, Amerikaanse les in strafpleiten, Advocatenblad 2008, nr. 13, p. 552-554
 • C.W. Noorduyn en J.M. Sjöcrona, Ambtshalve cassatie in strafzaken en de kwaliteit van de advocaat, Advocatenblad 2008, nr. 8, p. 320-323
 • C.W. Noorduyn, Levenslang, gratie en art. 5 lid 4 EVRM, Strafblad, aflevering 3, 29 juni 2007, p. 217-225
 • J.M. Sjöcrona, W.J. Koops en C.W. Noorduyn,
  Verschoningsrecht in de praktijk ingeperkt, Advocatenblad 2006, nr. 3, p. 115 – 117

 

 • M.J.N Vermeij, Annotatie bij HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:485. In: NbSr Geannoteerd, 2014, 4 (105).
 • M.J.N Vermeij, Cybercrime: de menselijke factor. In: Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2014, nr. 1.
 • M.J.N Vermeij, Annotatie bij HR 3 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:582. In: NbSr Geannoteerd, 2013, 7 (304).
 • M.J.N Vermeij, Anti-Corruption Regulation in The Netherlands 2013. In: H.E. Moyer (ed.): Anti-Corruption Regulation in 50 Jurisdictions Worldwide 2013, Law Business Research, London.
 • M.J.N Vermeij, Anti-Money Laundering in The Netherlands 2013. In: J.G. Tillen & L. Billings: Anti-Money Laundering in 19 Jurisdictions Worldwide 2013, Law Business Research, London.
 • M.J.N Vermeij, Annotatie bij HR 3 juli 2012 (ACAB), ECLI:NL:HR:2012:BW9778, NbSr Geannoteerd, 2012, 3 (302).
 • M.J.N Vermeij, Bijdrage over Nederland in: N. Bourtin (ed.): The International Investigations Review, Law Business Research Ltd., 2012.
 • M.J.N. Vermeij en S.C.J. Knoester, De hedendaagse gevaren voor de belastingadviseur. In: Weekblad fiscaal recht, 2012/6980.
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Oplichting? Het verschil tussen de marktplaatsmisbruiker en de eetpiraat. In: NJB, 2012, 12 (23 maart 2012), blz. 807 en verder. 
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Artikel (met mr. Van Zijl) in het Financieele Dagblad (19 december 2011): “Webwinkelen in een zaak van wederzijds vertrouwen”.
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Annotatie bij EHRM 30 juni 2011, nr. 25041/07, Messier tegen Frankrijk. In: EHRC (European Human Rights Cases), 2011/10, 3 oktober 2011
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Wanneer kan voorlopige hechtenis worden geschorst? In: Advocatenblad, 2011, nr. 13, p. 50
 • E.Z. Perez and M.J.N. Vermeij, International Anti-Corruption Regulation, Acquisition International Magazine, juli 2011, p. 40-41 en International Business Crime Defence, Acquisition International Magazine, juni 2011 en Fighting Money Laundering in the Netherlands, Acquisition International Magazine, maart 2011
 • E.Z. Perez en M.J.N. Vermeij, Nederlandse ondernemingen Bribery Act proof? Britse richtlijnen eindelijk gepubliceerd. In: Nederlands Juristenblad, 2011, afl. 16, p. 1100-1101
 • M.J.N. Vermeij en E.Z. Perez, Britse Bribery Act: het einde van de ‘facilitation payments’? In: Nederlands Juristenblad, 2011, afl. 06, p. 363 -367
 • M.J.N. Vermeij, Seizure, Confiscation and Asset Recovery to Protect the Financial Interests of the European Union. EU Legislation and its Implementation in the Netherlands. In: L. Camaldo. & A. Bana (eds.): Sequestro, confisca e recuperi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La legislazione communitaria e l’attuazione nei paesi membri. Brussel, 2010, p. 37-58
 • M.J.N. Vermeij en E.Z. Perez,  In: W.H. Muller, C.H. Kälin & J.G. Goldsworth (eds.): Anti-Money Laundering: International Law and Practice, Chichester, 2007, p. 575-592
 • M.J.N. Vermeij, Polsen van aandeelhouders. De recente aanpassing van het Besluit van 17 december 1998. In: Vennootschap & Onderneming, september 2003, p. 149-152
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren

Door op een link op deze pagina te klikken, geeft u ons toestemming om cookies in te stellen.