+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Fraude

In een aanzienlijk deel van de (grote) fraudezaken van de afgelopen 15 jaar zijn advocaten van dit kantoor betrokken geweest. Summit advocaten beschikt dan ook over bijzonder veel ervaring en expertise op dit gebied en heeft menig verdachte voor de poorten van de spreekwoordelijke hel weten weg te slepen.

Fraude is geen afzonderlijk delict, maar een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten waarbij financieel gewin op de voorgrond staat. Daarbij valt te denken aan witwassen, verduistering (al dan niet in dienstbetrekking), oplichting, valsheid in geschrifte, omkoping (passief en actief), faillissementsfraude, maar ook aan handel met voorkennis en het ten onrechte niet melden van ongebruikelijke transacties.     

Fraudezaken monden vaak uit in langlopende onderzoeken, uitgevoerd door de FIOD of de financiële recherche van de politie of een andere opsporingsdienst, onder leiding van het Functioneel Parket (een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de opsporing en vervolging van fraude – en milieudelicten).

Een fraudezaak vergt in veel gevallen een (strategisch) andere aanpak dan een commune strafzaak. Het is daarom belangrijk dat u zich wendt tot een advocaat die gespecialiseerd is in fraudezaken indien een verdenking tegen u of uw bedrijf is ontstaan ter zake van een fraudedelict. Summit advocaten staan 24 uur per dag voor u klaar om u bij te staan na een gerezen verdenking, maar ook voor advies of voor een ‘second opinion’.

Wij kunnen u helpen

Indien u juridische hulp nodig heeft kunt u één van onze advocaten benaderen om u bij te staan. Of bel direct met ons kantoor.

Bel: +31(0)70-205 73 90

info@summitadvocaten.nl Ma – Zo  24/7