+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Penitentiair Recht

Een ieder die in een huis van bewaring, een TBS instelling of een gevangenis verblijft, heeft te maken met de rechten en plichten die volgen uit de Penitentiaire Beginselenwet en de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. Wanneer er gedurende het verblijf in een penitentiaire inrichting een geschil ontstaat met betrekking tot de invulling of uitvoering van deze rechten en plichten is het penitentiair recht van toepassing. Het kan daarbij gaan om een geschil of een verschil van inzicht tussen een gedetineerde/verpleegde en een selectiefunctionaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van – bijvoorbeeld – een (verzoek tot) plaatsing of overplaatsing, maar het kan ook gaan om een dispuut tussen een gedetineerde/verpleegde en de Directeur van de instelling of gevangenis ten aanzien van een door of namens de directeur genomen beslissing (hierbij valt onder andere te denken aan de oplegging van een straf en/of maatregel). In beide gevallen biedt de Penitentiaire Beginselenwet of de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden de mogelijkheid van beklag en beroep.

Een klacht kan worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het huis van bewaring, de TBS instelling of de gevangenis. Eventueel beroep kan worden ingesteld bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). In beide gevallen geldt de wettelijk voorgeschreven termijn van zeven dagen waarbinnen de klacht of het beroep moet zijn ingediend. De ingediende klacht of het ingestelde beroep wordt behandeld gedurende een beklag- of een beroepzitting alwaar de partijen hun standpunten kunnen uitwisselen en nader kunnen toelichten. Zowel bij het indienen van een klacht als bij het instellen van beroep, alsmede gedurende de beklag- en/of beroepzitting kan één van onze advocaten u van gespecialiseerde rechtsbijstand voorzien. Bijstand in de genoemde procedures is kosteloos.

Wij kunnen u helpen

Indien u juridische hulp nodig heeft kunt u één van onze advocaten benaderen om u bij te staan. Of bel direct met ons kantoor.

Bel: +31(0)70-205 73 90

info@summitadvocaten.nl Ma – Zo  24/7