+31(0)70-205 73 90
·
info@summitadvocaten.nl
·Ma - Zo 24/7
Direct contact

Cookiebeleid

Cookiebeleid voor SUMMIT Straf – en Sanctierecht Advocaten

Privacyverklaring
SUMMIT Straf- en Sanctierecht Advocaten (“SUMMIT”) respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers van haar website www.summitadvocaten.nl.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe SUMMIT uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Website en cookies
Bij een bezoek aan de websites www.summitadvocaten.nl en www.summitadvocaten.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website en social media sharing.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Onze website maakt gebruik van 3 soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarbij maken wij gebruik van het hulpprogramma Google Analytics. De verkregen informatie wordt, door middel van analytische cookies, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Het IP-adres is nooit herleidbaar naar een fysiek adres. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij hebben maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en wij niet toestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken (verwerkers van Google). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media plugins
De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daarop zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes maken gebruik van cookies. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (inclusief eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Sollicitaties
U kunt via de website of per e-mail solliciteren op vacatures en studentstages bij SUMMIT. Ook kunt u een open sollicitatie naar ons sturen. Daarbij verzamelen wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en andere door u verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan toestemming worden gevraagd om gegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Privacyrechten
Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar info@summitadvocaten.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan SUMMIT Straf- en Sanctierecht Advocaten o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Statenlaan 26, 2582 GM Den Haag. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw persoonsgegevens en derden
SUMMIT deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Daarnaast houdt SUMMIT zich aan de door de NOVA voorgeschreven regels.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@summitadvocaten.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring website SUMMIT’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

SUMMIT Straf- en Sanctierecht Advocaten
o.v.v. Privacyverklaring website SUMMIT
Statenlaan 26,
2582 GM Den Haag

 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: 2021